Woda

Znaczenie wody dla człowieka.

Woda stanowi jeden z podstawowych elementów potrzebnych do życia. Podczas trawienia rozpuszcza w sobie poszczególne składniki pokarmowe, które są następnie wchłaniane przez jelita i dostarczane do komórek. Jest przenośnikiem i regulatorem ciepła w organizmie, bierze udział we wszystkich procesach biochemicznych, zwilża błony śluzowe, gałkę oczną i zapewnia ruchliwość stawów. Woda stanowi u dorosłego człowieka 70% jego wagi i dla jej utrzymania trzeba dziennie spożywać jej około 2,5 litra.

Funkcje wody w organizmie człowieka:

 • Rozpuszczanie pokarmu oraz jego transport
 • Wchłanianie pożywienia z jelit i odżywianie komórek
 • Usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii
 • Udział w reakcjach biochemicznych
 • Regulacja temperatury
 • Zwilżanie błony śluzowej, stawów, gałki ocznej.

Dlaczego w ostatnich latach tak dużo mówi się o szkodliwości wód pitnych?

Woda jaką pijemy powinna być czysta i pozbawiona jakichkolwiek domieszek. Jedyne dozwolone domieszki w wodzie to pierwiastki mineralne, które w naturalny sposób mogą się w niej znaleźć poprzez rozpuszczanie się sąsiadujących skał. Przy tym dodać należy, że woda nigdy nie była źródłem minerałów potrzebnych nam do życia, bowiem spożywanie ich z owocami i warzywami pokrywa w 100% zapotrzebowanie na nie. Ponieważ woda pitna musi być pozbawiona chorobotwórczych bakterii i wirusów dlatego musi być chlorowana.

W ostatnim półwieczu nastąpił gwałtowny wzrost chemizacji życia i obecnie znamy ponad 16 milionów związków chemicznych, z tego 2 miliony wytworzonych syntetycznie. Ogromna ilość tych związków przedostaje się wraz ze ściekami przemysłowymi do rzek. W rolnictwie zaczęto pół wieku temu stosować tysiące trujących pestycydów, które mają niszczyć chwasty, zabijać owady, gryzonie i pleśnie lub konserwować drewno. Również one wraz z wodą deszczową dostają się nieuchronnie do wód powierzchniowych. Rośnie nieustannie ilość związków chemicznych, które wylewamy do rzek wraz ze ściekami komunalnymi. Najbardziej dotkliwą grupą tych związków są detergenty.

Ogromny problem polega na tym, że zakłady wodociągowe, dla których wody rzeczne są surowcem do produkcji wody pitnej, nie są w stanie usunąć z tych wód rozpuszczonych w nich związków chemicznych, bo nie pozwala na to ich budowa i technologia oczyszczania wody niezmieniana od ponad 100 lat. Żadna z tradycyjnych metod oczyszczania wody nie jest w stanie usunąć z niej setki związków chemicznych w niej rozpuszczonych.

Wszystkie związki chemiczne zawarte w ściekach komunalnych, przemysłowych oraz rolniczych i wydalane do środowiska naturalnego przedostają się nieuchronnie do wód gruntowych, powierzchniowych oraz głębinowych a stąd do wód pitnych z kranu i ze studni oraz do wód mineralnych i źródlanych.

Dlaczego większość chorób kojarzy się dziasiaj ze złą jakością wody pitnej?

Woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem jaki istnieje w przyrodzie. Obecnie znamy ponad 2 500 związków chemicznych, które szybko i łatwo rozpuszczają się w niej. Zdecydowana większość tych związków dostaje się do środowiska naturalnego człowieka, w tym do wód gruntowych, powierzchniowych oraz głębinowych i zatruwa je. Jeśli wraz z wodą rzeczną przedostaną się do zakładów wodociągowych, to tam przejdą w 100% przez wszystkie etapy jej oczyszczania, bowiem zakłady te nie potrafią ich z wody usunąć. Ponadto chlor używany do dezynfekcji wody jest bardzo aktywny i tworzy z niektórymi związkami organicznymi nowe związki, często rakotwórcze.

Zdecydowana większość związków rozpuszczonych w wodzie, bo aż 97%, nie jest wyczuwalna żadnym ze zmysłów człowieka. Dlatego niedopuszczalne jest oceniać jakość wody po jej wyglądzie, smaku czy zapachu (ocena organoleptyczna).

Współczesna medycyna coraz rzadziej wykrywa przyczyny naszych chorób, a tylko je zalecza. A może źródłem tych chorób jest woda pitna?

Wszystkie związki chemiczne rozpuszczone w wodach rzecznych dostarczanych do zakładów wodociągowych przechodzą w 100% przez wszystkie etapy jej oczyszczania. Ponadto w wyniku chlorowania wody powstają nowe związki, w tym również toksyczne i rakotwórcze. Żadne z tych związków nie są wyczuwalne zmysłami człowieka.

Jakie choroby są najczęściej wywoływane chemią pochodzącą
z pożywienia i z wody?

W chwili obecnej w Polsce co 20 lat ulega podwojeniu ilość osób narażonych na alergię. Tempo przyrostu tych chorób jest tak ogromne, że za kilka lat będzie w Polsce więcej alergików, niż osób niecierpiących jeszcze na tą dolegliwość.

Choroby raka atakują praktycznie wszystkie organy naszego organizmu. Do najczęściej spotykanych zaliczamy:

 • rak pęcherza moczowego
 • rak piersi
 • rak okrężnicy ( inaczej prostnicy lub jelita grubego)
 • rak wątroby
 • rak nerek
 • rak płuc
 • rak prostaty
 • rak kości
 • rak krwi (białaczka)
 • rak mózgu itp.

Dziś nie ma żadnych wątpliwości co do przyczyn raka pęcherza moczowego – wywołuje go zatruty mocz. Podobnie jest z rakiem okrężnicy (prostnica, jelito grube) – to kał zawierający zbyt dużo toksyn jest winny za jego powstanie.

Jeśli organizm człowieka nie potrafi pozbyć się jakiejś zbytecznej toksyny wówczas kumuluje ją. I tak ołów kumulowany jest w kościach, wątrobie i mózgu, aluminium w mózgu, nerkach i kościach, rtęć w nerkach i przysadce mózgowej, a chlor jest łatwo i chętnie kumulowany w tkance piersiowej kobiet.

Uczeni angielscy po przeprowadzeniu szeregu badań, doszli do wniosku że to aluminium pochodzące z zakładów wodociągowych (jest powszechnie stosowany w postaci siarczanu żelazowo-aluminiowego w procesie koagulacji wody) może być główną przyczyną choroby Alzheimera.

Badania uczonych w Niemczech pokazały, że nadmiar chloru w organizmie kobiety może być przyczyną raka piersi.

Kumulacja prostych pierwiastków w organiźmie
Pierwiastek Tkanki i narządy kumulujące
Glin Al mózg, nerki, włosy, płuca, kości
Arsen As wątroba, nerki, skóra, włosy, paznokcie
Bor B mózg
Bar Ba skóra, płuca, kości, zęby
Beryl Be kości, zęby, wątroba
Bizmut Bi nerki, płuca
Kadm Cd kora nerkowa, wątroba, kości
Kobalt Co wątroba, nerki
Chrom Cr nerki, rdzeń pacierzowy, kości, mięśnie
Miedź Cu wątroba, nerki, serce, mózg, jądra
Żelazo Fe czerwone ciałka krwi, wątroba, śledziona, szpik kostny
Rtęć Hg nerki, gruczoł tarczowy, przysadka mózgowa
Iryd Ir gruczoł tarczowy, ślinianki, mięśnie gałki ocznej
Mangan Mn trzustka, wątroba, nerki
Molibden Mo wątroba, nerki, zęby, kości
Nikiel Ni gruczoły limfatyczne, nerki, kości
Ołów Pb kości, aorta, nerki, wątroba, mózg
Rubid Rb wątroba, mięśnie
Selen Se nerki, wątroba, mięśnie
Krzem Si płuca, skóra
Antymon Sb nerki, włosy
Cyna Sn jądra
Stront Sr kości, aorta, jądra, gruczoł krokowy
Tytan Ti płuca, skóra
Uran U gruczoł tarczowy, nadnercza, kości
Wanad V płuca, kości, tkanka tłuszczowa, serce
Wolfram W nerki, wątroba, gruczoły limfatyczne
Cynk Zn nerki, wątroba, gruczoł krokowy, włosy, paznokcie
Fluor F kości, zęby

Skutki spożywania z wodą pitną niebezpiecznych związków chemicznych odzywają się dopiero po wielu latach. Dlatego nikt nie kojarzy przyczyn wielu chorób z jakością wody pitnej.

Ustawa dotycząca jakości wody pitnej w Polsce{DzU Nr 61 poz.417, z dnia 6 kwietnia 2007 r.} zezwala na obecność w niej trujących toksyn i związków rakotwórczych.

Każdy mikrogram ołowiu u dziecka w wieku 2 lat to niższy o 6 punktów iloraz inteligencji u dziecka w wieku 10 lat. Im więcej ołowiu, tym mniej rozumu.

Jeśli ktoś nie docenia znaczenia wody, którą spożywa, to tak jakby świadomie rujnował swoje zdrowie i skracał swoje życie.

Woda nie wystarczyć aby żyć, ale bez niej żyć się nie da.

Od zarania dziejów woda była cennym płynem, służącym do oczyszczania. Dzisiaj sama musi być oczyszczana, aby zapewnić nam przeżycie.

Wsztstkich zainteresowantch urządzeniami do oczyszczania wody, dzięki którym w domu będziemy mieć czystą wodę bez chloru bakterii ,wirusów, pasożytów i szkodliwych związków chemicznych, zapraszamy do obejżenia prezentacji.

 Prezentacja cześć 1 – Zagrożenia >>>
 Prezentacja cześć 2 – Filtry >>>

Udowodniono że woda ma pamięć:

Film dokumentalny, o niesamowitym odkryciu, którego dokonał japoński naukowiec Masaru Emoto. Udowodnił bowiem naukowo, iż woda może magazynować nie tylko informacje, ale również uczucia i stany świadomości. Jej struktura krystaliczna zmienia się pod wpływem otoczenia, wypowiadanych słów, a nawet myśli! Negatywne myśli dają brzydki kryształ (lub wcale), pozytywne myśli – piękny kryształ. Warto zobaczyć!

 

 Źródło: http://www.pabil.pl/index.php?id=czysta_woda

 
logo biomedeo
 
 
Nasza misja - Twoje zdrowie!